REFERENCE - Oplocení areálu

Oplocení areálu včetně dvou bran.

Oplocení areálu
Oplocení areálu