REFERENCE - Plocha pro kontejnery

Předmětem zakázky bylo vydláždění a zakrytí plochy pro kontejnery u bytových domů.

Plocha pro kontejnery
Plocha pro kontejnery