REFERENCE - Rekonstrukce Mateřské školy v Horním Benešově

Rekonstrukce Mateřské školy v Horním Benešově

Předmětem zakázky byla rekonstrukce mateřské školy, vybudování nových podlah v prostorách herny, noclehárny, šaten. Dále byly provedeny nové keramické opravy v prostorách koupelen, WC. V těchto prostorách byly vyměněny veškeré zdravotechniky a osvětlení. Došlo i k výměně stávajících vstupních dveří.

Rekonstrukce Mateřské školy v Horním Benešově
Rekonstrukce Mateřské školy v Horním Benešově
Rekonstrukce Mateřské školy v Horním Benešově
Rekonstrukce Mateřské školy v Horním Benešově
Rekonstrukce Mateřské školy v Horním Benešově
Rekonstrukce Mateřské školy v Horním Benešově