REFERENCE - Revitalizace hřbitova, doplnění chodníků na hřbitově a další

Obnova a doplnění chodníků na hřbitově

Předmětem zakázky bylo doplnění nových chodníků, rekonstrukce stávajících chodníků, komunikací a osazení betonových obrubníků na místním hřbitově. 

V minulosti byly chodníky na hřbitově v podobě nerovných hliněných povrchů, místy na komunikacích byl zbytek štěrkové drtě. Scházely úplně obrubníky, dělící komunikaci a chodníky od hrobových míst.

Revitalizace hřbitova, doplnění chodníků na hřbitově a další
Revitalizace hřbitova, doplnění chodníků na hřbitově a další
Revitalizace hřbitova, doplnění chodníků na hřbitově a další
Revitalizace hřbitova, doplnění chodníků na hřbitově a další